Lemj par publiskās apspriešanas nepieciešamību

Lai nodrošinātu būvvaldes lēmuma atklātumu saistībā ar attiecīgās teritorijas attīstību, nodrošinot sabiedrības līdzdalības tiesības lēmumu pieņemšanā, Ogres novada pašvaldības centrālās administrācijas "Ogres novada pašvaldības" Ogres novada būvvalde 2019.gada 6. septembrī pieņēma lēmumu par publiskas apspriešanas nepieciešamību metāllūžņu pieņemšanas laukuma izbūvei nekustamajā īpašumā "Rudzlauki", Ogresgala pag., Ogres nov., kas Būvniecības informācijas sistēmā reģistrēts ar Nr. BIS-BV-5.2-2019-24.

Būvniecības iecere paredz metāllūžņu pieņemšanas laukuma izbūvi nekustamajā īpašumā "Rudzlauki", Ogresgala pag., Ogres nov.


Ziņas   Sludinājumi   Autobusu saraksts   Ogres karte   Par Ogrenet


Ogrenet lielam ekrānam