Pēdējā mācību dienā izglītības un zinātnes ministre "Tavā klasē" stāstīs par latvju rakstu katrā no mums

Rīt, 29.maijā, pēdējā mācību dienā, izglītojošās TV programmas "Tava klase" 2.kanālā plkst. 16.20–16.40 varēs piedalīties izglītības un zinātnes ministres Ilgas Šuplinskas vadītā novadmācības stundā "Ceļamaize".

Stundas laikā ministre rādīs, kā ikviens no mums var izveidot vārdadienas un dzimšanas dienas rakstu, integrējot matemātikas, vizuālās mākslas un radošuma prasmes. Šis ir viens no uzskatāmiem piemēriem, kā darbojas kompetenču pieeja, kuras mērķis ir praktiski pielietot dažādos priekšmetos apgūtās zināšanas. Der atgādināt, ka no 1.septembra vispārējā izglītībā sāks darboties kompetenču pieeja, padziļināti izmantojot starppriekšmetu saikni.

"21. gadsimta izglītības mērķis – atklāt un izkopt skolēna spējas, īpašu vērību veltot digitālajai pratībai un pilsoniskai līdziesaistei, veidot par sevi pārliecinātu personību, kas arī skolas laikā nezaudē motivāciju izaugsmei. Atcerēties, ka izglītības pamatmērķis ir palīdzēt cilvēkam dzīvē būt veiksmīgam un laimīgam. Caurviju prasmes, mācīšanās caur pieredzi, zināmo, darbībā, tas ir kompetenču pieejas kodols," pauž I.Šuplinska. 

Stundā izveidotais vārdadienas un dzimšanas dienas raksts veido latvju rakstu zīmes, kas parāda, cik savstarpēji saistīta ir skaitļa, ritma, raksta pasaule, kas rada pārliecību par katra dzimšanā un vārdā ielikto spēka zīmi. Ja to pārvērš mājturības vai dizaina stundā izvēlētā materiālā, izšūšanas, adīšanas vai lāzertehnoloģijas tehnikā, tā var kļūt par mīļu dāvanu ikvienam.

"Ceļamaize" ir pateicība ikvienam, kas jau ir iesasaistījies izglītojošā kanāla izmantošanā un tiem, kuri to vēl izvēlēsies.


Ziņas   Sludinājumi   Autobusu saraksts   Ogres karte   Par Ogrenet


Ogrenet lielam ekrānam