Jumpravas Kultūras nams piedzīvojis pārmaiņas

Lai arī šobrīd Jumpravas Kultūras namā pasākumi ir atcelti, rosība nav apstājusies. Jau kopš pagājušā gada tiek veikti ievērojami remontdarbi, lai kultūras namam, kurš pēdējo reizi tika atjaunots pirms 30 gadiem, piešķirtu "jaunu elpu". 

Jumpravas Kultūras nams celts 1912. gadā par tautas saziedotajiem līdzekļiem. Sākotnēji tas bija kā Labdarības biedrības nams, kur jau tolaik bija jūtama rosīga sabiedriskā dzīve.

Kā informē Lielvārdes novada pašvaldība, 2019.gada 27.maijā tika uzsākti Jumpravas pagasta pārvaldes ēkas pārbūve, īstenojot projektu "Energoefektivitātes paaugstināšana Jumpravas pagasta pārvaldes ēkā". Šajā ēkā atrodas arī Jumpravas Kultūras nams.

Plānotais būvdarbu veikšanas laiks, saskaņā ar līguma nosacījumiem, bija 9 mēneši. Līgumā noteiktajā termiņā tika pabeigti ēkas energoefektivitātes pasākumi – fasādes un cokola siltināšanas darbi, logu nomaiņa, jumta seguma nomaiņa, kā arī teritorijas labiekārtošanas darbi un ekspluatācijā nenodotās ēkas daļas demontāža.

Pēc darbu pabeigšanas tika pieprasīts Veselības inspekcijas un Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD) atzinums.

2020.gada martā tika saņemts VUGD Atzinums par būvobjekta atbilstību ugunsdrošības prasībām, kurā konstatētas vairākas būvobjekta neatbilstības ugunsdrošības prasībām. 

Konstatētās nepilnības tika novērstas, precizējot būvprojekta ugunsdrošības pasākumu pārskatu, kā arī veicot vairākus papildus darbus - metāla ugunsdrošo durvju montāžu kāpņu telpas priekštelpā, koka konstrukciju un metāla siju nodrošināšanu ar noteikto minimālo ugunsizturību.

Atkārtotā VUGD pārbaudē objektā tika pagarināts atzinuma izsniegšanas termiņš, kura laikā pašvaldībai jāizbūvē hidrants, atbilstoši būvnormatīvu prasībām, nodrošinot normatīvos aktos noteikto atrašanās attālumu, kā arī jānodrošina avārijapgaismes sistēmas ierīkošana visā ēkā.

Jumpravas Kultūras nama vadītāja Zane Skrauča stāsta: "Kamēr citas kultūras iestādes piedzīvoja nepieciešamību mainīties un pielāgoties situācijai šī gada martā, mums, Jumpravas Kultūras namam, pirmās pārmaiņas sākās jau 2019. gada maijā. Ar akciju "Sapako kultūru" mēs burtiskā nozīmē sapakojām teju visu mūsu bagātību kastēs un pārvācāmies uz Jumpravas pamatskolu, lai turpinātu realizēt kultūru Jumpravas pagastā. Pateicoties atsaucīgajam Jumpravas pamatskolas kolektīvam, turpināja notikt pasākumi, amatiermākslas kolektīvu mēģinājumi un izveidojās vēl ciešāka saikne ar skolu un vairākas norises rīkojām sadarbojoties."

Kopš pavasara Latviju ir skārusi Covid-19 vīrusa izplatība, kam joprojām seko virkne dažādu ierobežojumu. Šis ir jaunu izaicinājumu un pārmaiņu laiks daudziem. Lai arī kultūras dzīve ir pierimusi, tā nav pilnībā apstājusies. "Šī gada marts bija kā zibens spēriens no skaidrām debesīm, kas nāca ar lielām pārmaiņām, ierobežojumiem un atskārsmi, ka, iespējams, dzīve nekad vairs nebūs tāda kā agrāk. Kultūras dzīves radītāju viena no prasmēm ir māka ātri un apdomīgi rīkoties nestandarta situācijās, un tā mēs arī pārdzīvojām un turpināsim izdzīvot šo laiku - esot radoši un neļaujot kultūras ritenim pārstāt griezties," atzīst Zane Skrauča.

Jācer, ka pavisam drīz situācija saistībā ar vīrusa Covid-19 pandēmiju uzlabosies un mēs atkal varēsim baudīt kultūru, apmeklējot un piedaloties pasākumos. Zane Skrauča saka: "Kad ierobežojumi būs mīkstināti, arī mēs noteikti vērsim savas durvis apmeklētājiem, turpināsim nodrošināt amatiermākslas kolektīvu darbību un atsāksim radīt siltus, mājīgus un kvalitatīvus pasākumus, lai ikvienam jumpravietim un viesim būtu kaut kas, ko redzēt, dzirdēt un just."


Ziņas   Sludinājumi   Autobusu saraksts   Ogres karte   Par Ogrenet


Ogrenet lielam ekrānam