Veikta pētnieciskā zveja Ogres vecupē

18. un 19. jūlijā nodibinājums "Vides risinājumu institūts" Ogres vecupē (tautā sauktajā Varžu dīķī) veica pirmo pētniecisko kontrolzveju. Šis pasākums tika veikts līguma "Ekspluatācijas (apsaimniekošanas) noteikumu izstrāde Ogres upes vecupei Ogres pilsētā starp A6 šoseju un Rīgas HES aizsargdambi" ietvaros.

Kontrolezveja tika veikta abpus Ogres upes vecupei. Labajā pusē tika starp noķertajām zivīm domnē līnis un breksis, savukārt kreisajā pusē, kurā ir arī labiekārtota oficiāla peldvieta, dominē līņi, karūsas un brekši.

Starp noķertājām zivīm ir arī asari, kā arī daudz citas sīkās zivis. Līdakas un sami netika noķerti, bet arī tie ir sastopami ūdenstilpnē.

Nodibinājuma "Vides risinājumu institūts" darbinieki pētīs zivis vēl sīkāk - pēc lieluma, noķertā skaita, kā arī, no kā tās ir barojušās.

"Projekta pamatmērķis ir noteikt cik ātri aug zivis Ogres upes vecupē. Noķertājām zivīm tiks ņemti vecuma fondi - zvīņas, vaigu kauli, kuņģa paraugi, pēc kuriem arī noteiks, cik ātri zivis aug Ogres upes vecupē un cik labvēlīgi tām ir dzīves apstākļi. No ūdenstilpnes tiks paņemti arī ūdens paraugi, pēc kuriem tiks pārbaudīta gan ūdens kvalitāte, gan tajā esošās barības vielas. Nodibinājuma "Vides risinājumu institūts" speciālisti izpētot ūdenstilpni novēroja arī situāciju ar ūdens augiem, kopumā to vērtējot kā labu, jo esošie ūdensaugi nodrošina labvēlīgu vidi, lai neveidotots ziļaļģes. Pētijumā iegūtie dati tiks apkopoti, izstrādāti apsaimniekošanas noteikumi, kā arī tiks izstrādātas rekomendācijas, kādas darbības drīkst vai nedrīkst veikt ūdenstilpē - piemēram, pļaut ūdenszāles, papildināt zivju fondu, regulēt ūdenslīmeni utml.  Šī dokumntācija tiks iesniega Ogres novada pašvaldībai, kura šo dokumentāciju varēs arī izmantot, piemēram, saistošo noteikumu izstrādei, kura būtu attiecināma uz šo ūdenstilpi." par projekta norisi izklāstija Madara Medne- Peipere.

Pētnieciskās kontrolzvejas ietvaros tika paņemti arī dzīvnieku bāzes paraugi, lai noskaidrotu, ar ko šajā ūdenstilpē dzīvojošajām zivīm ir iespēja baroties un kāda ir barošanās iespēju situācija.

Ogres upes vecupe ir izveidojusies vēsturiskas cilvēka darbības ietekmes uz vidi rezultātā. Izbūvējot Daugavā HES, 20.gs.50. – 60.gados tika likvidēta dabiskā Ogres upes ieteka Daugavā, papildus to norobežojot ar aizsargdambi, kā rezultātā Ogres vecupe ir pārvērtusies iedzīvotāju iesauktajā "Varžu dīķī". 


Ziņas   Sludinājumi   Autobusu saraksts   Ogres karte   Par Ogrenet


Ogrenet lielam ekrānam