Slēdz rotaļlaukumus un nosaka citus ierobežojumus

Visā Latvijas valsts teritorijā ir izsludināta ārkārtējā situācija ar mērķi ierobežot Covid-19 izplatību ārkārtējās situācijas spēkā esamības laikā.

Kā zināms, ārkārtējā situācija ir īpašs tiesiskais režīms, kura laikā Ministru kabinetam ir tiesības likumā noteiktajā kārtībā un apjomā ierobežot valsts pārvaldes un pašvaldību institūciju, fizisko un juridisko personu tiesības un brīvības, kā arī uzlikt tām papildu pienākumus. 

Ņemot vērā valstī izsludināto ārkārtējo situāciju, Ogres novada pašvaldības dome aicina iedzīvotājus stingri ievērot noteiktos aizliegumus un ierobežojumus.  

Ogres novada pašvaldības domes ārkārtas sēdē 31. martā ir pieņemts lēmums ar šī gada 1. aprīli uz ārkārtējās situācijas spēkā esamības laiku: 

- slēgt un iespēju robežās norobežot publiski pieejamos bērnu rotaļu laukumus, aktīvās atpūtas laukumus, skeitparku un apskates objektus, kur iespējama vairāk kā divu personu atrašanās vienlaikus un nav iespējams ievērot 2 m distanci;

- pārtraukt personu, kuras alkoholisko un citu apreibinošu vielu lietošanas rezultātā atrodas bezpalīdzības stāvoklī, ievietošanu atskurbtuvē;

- apturēt līdz šī gada 31.martam izsniegtās ielu tirdzniecības atļaujas, kuru darbības termiņš bija noteikts pēc 2020.gada 1.aprīļa, un neizsniegt ielu tirdzniecības atļaujas ārkārtējās situācijas spēkā esamības laikā;

- pārtraukt īslaicīgās uzturēšanās vietas pakalpojuma sniegšanu Ogres novada administratīvajā teritorijā, Ogres novada Sociālajam dienestam organizēt uz šī lēmuma spēkā stāšanās brīdi īslaicīgās uzturēšanās vietā esošo personu pārvietošanu uz citām atbilstošām telpām.


Ziņas   Sludinājumi   Autobusu saraksts   Ogres karte   Par Ogrenet


Ogrenet lielam ekrānam