NBS gatavība sniegt atbalstu

31.martā NBS Aviācijas bāzē, sadarbībā ar Ķeguma un Lielvārdes novadu pašvaldību institūcijām notika mācības ar mērķi pārbaudīt un trenēt NBS gatavību sniegt atbalstu pašvaldību institūcijām ārkārtējās situācijas pārvaldīšanā Ķeguma un Lielvārdes novados, lai sagatavotu NBS personālu un vienības COVID-19 izplatības ierobežošanas pasākumu veikšanai, kā arī lai identificētu Ķeguma un Lielvārdes novadu pašvaldību institūciju vajadzības COVID-19 izplatības ierobežošanas pasākumu veikšanai.

Mācības notika TTX VTC (Table Top Exercise, Video Teleconference) formātā, kuru laikā tika veikti krīzes situāciju izspēles vingrinājumi un apspriede par rīcības plānu COVID-19 pandēmijas krīzes situācijas risināšanā. Mācībās piedalījās GS, ZS 2.Vidzemes brigādes 54.Inženiertehniskā bataljona un Nodrošinājuma pavēlniecības 2.Reģionālā nodrošinājuma centra vadība.

Vienlaicīgi, Gaisa spēku vienības trenējās kontroles caurlaides punktu izvēršanā, veica ekipējuma un aprīkojuma pārbaudi.

Mācību laikā tika ievērotas Slimību profilakses un kontroles centra noteiktās preventīvās un pretepidēmiskās instrukcijas.

NBS Aviācijas bāzē esošās vienības ir gatavas iesaistīties pandēmijas apkarošanā pēc pirmās nepieciešamības, iespēju robežās sniedzot cilvēkresursu un materiāltehniskā nodrošinājuma atbalstu.


Ziņas   Sludinājumi   Autobusu saraksts   Ogres karte   Par Ogrenet


Ogrenet lielam ekrānam