Iestājeksāmens Ogres Mūzikas skolā- 9.jūnijā

Iestājeksāmens Ogres Mūzikas skolā šogad notiks 9.jūnijā, sadalīts rīta un vakara grupās: no plkst. 10.30 un no plkst. 16.30. Ogres Mūzikas skola uz iestājeksāmeniem laipni aicina ikvienu bērnu, kurš vēl nav mūsu audzēknis!  

Iestājeksāmenu laikā pārbauda bērna muzikālo dzirdi, atmiņu un ritma izjūtu:

-jānodzied viena brīvi izvēlēta dziesma ar vārdiem;

-jāatkārto ar balsi skolotāja nospēlētās skaņas;

-jāatkārto ar balsi skolotāja nospēlētās melodijas;

-plaukšķinot jāatkārto skolotāja nospēlētās melodijas ritmisko zīmējumu.

Ogres Mūzikas skola 2020./2021.m.g. audzēkņus uzņem vairākās programmās. Bērnus nākamajam mācību gadam iespējams pieteikt šādās profesionālās ievirzes programmās:

-Taustiņinstrumentu spēle

-Stīgu instrumentu spēle

-Pūšaminstrumentu spēle

-Vokālā mūzika (kora klase)

No sešu gadu vecuma uzņemam programmās: Klavierspēle, Vijoles spēle, Čella spēle, Vokālā mūzika- kora klase (programmu ilgums 8 gadi). Bērnus no astoņu gadu vecuma uzņemam visās pārējās programmās, kuru ilgums ir 6 gadi. Ar šo mācību gadu Ogres Mūzikas skola piedāvā jaunu iespēju apgūt arī kontrabasa - basģitāras spēli.

Lai pieteiktos iestājeksāmenam, aizpildiet iesniegumu: vai arī iesniegumu pie skolas dežurantes darba dienās 09.00 – 17.00. Aizpildītu iesniegumu gaidīsim uz e-pastu: omuzskola@ogresnovads.lv vai arī pie skolas dežurantes darba dienās 09.00 – 17.00. 

Ja iesniegumu esat jau iesniedzis, lūdzu, sazinieties ar mums par precīzu iestājeksāmena laiku (+371 22007599). Ja neesat iepriekš pieteicies, ir iespēja ar bērnu ierasties arī iestājeksāmena dienā un anketu aizpildīt uz vietas.

Tālrunis informācijai: +371 65045684, +371 22007599

Vairāk informācijas mājaslapā: 

Adrese: Brīvības iela 50, Ogre


Ziņas   Sludinājumi   Autobusu saraksts   Ogres karte   Par Ogrenet


Ogrenet lielam ekrānam