Ogrē norit zāles pļaušanas darbi

"Pļaušanas sezona uzsākta maija sākumā. Pļaušana notiek pēc iepriekš sastādīta grafika," norāda SIA "Ogres Namsaimnieks" Teritorijas uzkopšanas nodaļas vadītāja Līga Puriņa.

SIA "Ogres Namsaimnieks" veic pļaušanu savā pārvaldīšanā esošo daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pagalmos un pašvaldībai piederošajās teritorijās. Pilsētas teritorija, kas ir blakus dzīvojamai mājai, tiek nopļauta reizē ar pagalmu. 

Tradicionāli SIA "Ogres Namsaimnieks" brigāde pļaušanas darbus sāk no pilsētas centra, taču šogad prioritāri bija tie objekti, kas izbūvēti pagājušajā gadā. Viens no tiem ir bērnu rotaļu laukums Jāņa Čakstes prospektā. "Šajos objektos zeme ir auglīgāka un zāle aug straujāk," skaidro L.Puriņa. "Šogad paralēli pļaujam arī teritorijas Ogresgala pagastā, lai vienlīdz liela uzmanība būtu pievērsta gan pilsētas, gan pagastu teritorijām."

Šobrīd ir nopļauta apmēram puse no plānotās teritorijas. "Kopumā tie ir teju 100 hektāri. Tas ir pietiekami liels apjoms," atzīst Teritorijas uzkopšanas nodaļas darbu rīkotājs Edgars Žagars.

Zāles pļaušanai tiek pieņemti darbā sezonas strādnieki. Patlaban pļaušanas darbos nodarbināti astoņi strādnieki, kuri pļauj ar trimmeri, kā arī viens darbinieks, kurš zāli pļauj ar traktoru. 

"Šobrīd pļaujam ar trimmeriem un traktoru, bet perspektīvā plānojam veikt darba uzlabojumus. Esam iepazinušies un izvērtējuši zāles pļāvēja-robota tehniskās iespējas. Šobrīd robotu vēl neesam paredzējuši iegādāties, arī tā samērā augstās cenas dēļ, bet, iedvesmojoties no robota iespējām, nolēmām vienu no saviem zāles pļaušanas traktoriem aprīkot ar agregātu, kas veic mulčēšanu. Tā būs gan laika, gan darbaspēka ekonomija, kā arī paaugstināsies zāliena kvalitāte," pārliecināta L. Puriņa. "Tas nozīmē, ka sētniekiem vairs nebūs jāgrābj zāle, ko aiz sevis atstājuši pļāvēji. Nopļautā zāle tiks sasmalcināta un, iestrādājoties augsnē, ar laiku uzlabosies tās kvalitāte," L. Puriņa atzīst, ka diemžēl Ogrē tās kalnainā reljefa dēļ ir visai maz teritoriju, kuras var nopļaut ar traktoru.

Ņemot vērā pagājušā gada pieredzi, ka pļaušanas rezultātā, lidojot no zemes paceltiem akmeņiem, vairākām pagalmos novietotām automašīnām tika izsisti logi, šogad tiks pievērsta lielāka uzmanība drošībai.

Iedzīvotāji tiek aicināti būt saprotošiem un atbrīvot pļaušanai paredzēto teritoriju un pārvietot automašīnas drošā vietā. Tās automašīnas, kas novietotas gar ietvēm un stāvlaukumu malās, traucē veikt pļaušanas darbus.

SIA "Ogres Namsaimnieks" pļauj zāli parasti četras reizes gadā. Ņemot vērā, ka šogad pļaušana uzsākta agri, L. Puriņa pieļauj, ka šajā sezonā, iespējams, būs jāpļauj biežāk nekā iepriekšējās sezonas.


Ziņas   Sludinājumi   Autobusu saraksts   Ogres karte   Par Ogrenet


Ogrenet lielam ekrānam