Ķeipenē īstenoti infrastruktūras sakārtošanas darbi

Vasarā nozīmīgi infrastruktūras sakārtošanas darbi tika veikti Ķeipenes pagastā - Ķeipenes ciemā atjaunotas Pils un Melderu ielas, kā arī veikts ielu apgaismojuma remonts.

Ķeipenes pagasta pārvaldes vadītājs Vilnis Sirsonis norāda, ka šī gada jūnijā Melderu ielai 890 m2 platībā tika izbūvēts asfaltbetona segums 6 cm biezumā, bet ielas nomales 150 m2 platībā uzpildītas ar šķembu maisījumu. Sākotnēji tika plānots atjaunot asfaltu līdz SIA "Senlejas" iebraucamajiem vārtiem, taču ir noasfaltēts lielāks posms - līdz pat SIA "Senlejas" otriem iebraucamajiem vārtiem. Darbus laicīgi un labā kvalitātē veica SIA "Talce", līguma summa 17 029,50 eiro bez PVN.
 
Jūnijā tika pabeigta arī Ķeipenes ciema Pils ielas atjaunošana - veikta caurteku pārlikšana, grāvju rakšana un tīrīšana, aku vāku regulēšana, asfalta atjaunošana ap akām un nobrauktuvēs, kā arī tika noasfaltēta pati iela 2185 m2 platībā. Pils ielas virsmas atjaunošanas darbus veica SIA "Saldus ceļinieks" (līgumcena 19883,50 eiro (bez PVN)), savukārt pārējos remontdarbus SIA "Talce" (līgumcena 4654,46 eiro bez PVN).
 
V.Sirsonis arī atzīmē, ka daudzdzīvokļu māju iedzīvotājiem saorganizējoties un attiecīgi samaksājot darbu veicējiem, tika noasfaltēti arī trīs piebraucamie māju ceļi no Pils ielas.
 
Ķeipenes ciemā veikts arī ielu apgaismojuma remonts - bojāto gaismas armatūru-gaismekļu nomaiņa, atsevišķu jaunu laternu uzstādīšana veco vietā, kā arī vadu pievilkšana, lai varētu ielas noformēt ar svētku izgaismojumu. Līgums noslēgts ar SIA "ELBRA ELEKTRO", remontdarbu izmaksas ir 3985,10 eiro bez PVN.
 
V.Sirsonis ir gandarīts, ka tagad Ķeipenes ciemā ir būtiski uzlabojusies ielu apgaismojuma kvalitāte, jo vecie 15 gaismekļi ir aizstāti ar ekonomiskiem LED gaismekļiem, nomainīta viena vecā dzelzsbetona laterna, uzstādīta viena jauna laterna, kā arī beidzot būs iespēja izgaismot centrālās ielas arī svētku reizēs, kas līdz šim nebija iespējams.


Ziņas   Sludinājumi   Autobusu saraksts   Ogres karte   Par Ogrenet


Ogrenet lielam ekrānam