Mājas aprūpes pakalpojums personu dzīves vietās Lielvārdes novadā deleģēts biedrībai "Latvijas Samariešu apvienība"

Tāpat kā pērn, arī šogad, no 1. janvāra, mājas aprūpes pakalpojums personu dzīves vietās uzticēts biedrībai "Latvijas Samariešu apvienība", un šis deleģēšanas līgums ar pašvaldību ir noslēgts uz 1 gadu.

Šādu lēmumu Lielvārdes novada dome pieņēmusi pērnā gada 28. oktobra sēdē (lēmums nr. 325), ievērojot to, ka novadā pieaug pieprasījums pēc aprūpes mājās pakalpojuma un ir nepieciešams veidot strukturālu risinājumu, lai Lielvārdes novadā deklarētos iedzīvotājus nodrošinātu ar minēto pakalpojumu.

Aprūpe mājās nosaka pamatvajadzību apmierināšanu personām, kuras objektīvu iemeslu dēļ sevi nevar aprūpēt. Tas noteikts atbilstoši sociālā darbinieka izvērtējumam, nodrošinot noteikta laika aprūpi mājās, specializēta transporta pakalpojumus personām ar funkcionāliem traucējumiem, kā arī "Drošības poga" pakalpojums – nepārtrauktas saziņas iespējas un informatīvu atbalstu un palīdzību 24 h diennaktī. 

Biedrība "Latvijas Samariešu apvienība" ir sabiedriskā labuma organizācija ar vairāk kā 15 gadu pieredzi sociālo pakalpojumu sniegšanā. Biedrība ir sertificēta kā daudzu sociālo pakalpojumu sniedzējs, ārstniecības un izglītības iestāde. Biedrība piedāvā daudzus sociālus, medicīniskus un apmācības pakalpojumus, kas klientiem ir pieejami gan ar pašvaldību vai darba devēju līdzdalību, gan arī individuāli.

Deleģēšanas līgums "Latvijas Samariešu apvienība" (2021) šeit:

Informāciju sagatavoja: Maruta Petunova,Komunikācijas un tūrisma nodaļas vadītāja


Ziņas   Sludinājumi   Autobusu saraksts   Ogres karte   Par Ogrenet


Ogrenet lielam ekrānam